Soudní znalec HANA PECHANOVÁ

znalecké posudky v oborech ekonomika, daně a účetnictví


    

 • Stanovení ekonomické situace pro různé případy (rozvod, vypořádání podílů mezi společníky, dědické řízení, majetkové neshody apod.)
 • Stanovení, zda je firma v úpadku, insolvenci či ne
 • Poradenská činnost v oblasti ekonomiky a daní

 • Vyhodnocení správnosti vedení účetnictví nebo daňové evidence
 • Revize účetnictví, daňové evidence
 • Vyhodnocení stavu subjektu v případě zpronevěry a podvodů v oblasti ekonomické a daňové

 • Evidenční kontrola dat
 • Posouzení evidence a zpracování DPH
 • Posouzení ročních závěrek a daňových přiznání pro FO i právnické osoby

 • Tvorba podnikatelských záměrů dle uznávaných modelových metod
 • Pomoc při zavádění účetnictví a ekonomických systémů; stanovení účetní metodiky subjektu

 • Asistence při výkonu kontroly fyzické realizace projektů podpořených z prostředků Evropské unie (dotace), která je standardní součástí procesu implementace a řízení operačních programů strukturálních fondů EU, zaměřená zejména na kontrolu splnění Podmínek realizace projektu.

 • Zpracování podkladů pro úvěry, finanční analýzy, zpracování ekonomických výkazů apod.

Certifikáty

Hana Pechanová

soudním znalcem jmenována dne 27.dubna 2000, a to z oboru ekonomika-odvětví účetní evidence a ekonomická odvětví různá-daně

Soudní znalec

Působí jako osoba samostatně výdělečně činná v oboru ekonomiky, účetnictví , mezd a daní od roku 1994. Činnost je prováděna na základě zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a vyhl.č. 37/1967 Sb., dále pak na základě živnostenských listů v daném oboru.

Soudní znalec (či jen zkráceně znalec) zpracovává znalecké posudky a vykonává jinou odbornou činnost pro potřeby především soudu, ale i jiných orgánů, institucí a osob. Do funkce jej pro konkrétní obor, odvětví a specializaci jmenuje ministr spravedlnosti, který má pro určité obory zřízeny tzv. sbory pro znalecké otázky, nebo předseda krajského soudu, který k tomu byl ministrem pověřen.

Kontaktní Info

 •   +420 607 930 632
 •   Orlická 687, Králíky 561 69
Soudní znalec

Znalecké posudky se uplatňují nejen u soudních řízení, ale i u správních řízení a různých právních jednání pro soukromé subjekty. Působnost znalce je celostátní. Na vyžádání státního orgánu má znalec povinnost podat posudek, posudky pro soukromé osoby vypracovává na základě dohody s nimi. Svou činnost vykonává zásadně osobně, může ale přibrat konzultanta. Zásadní je, že znalec nesmí být při zpracování svého posudku podjatý, pokud by byl, rozhodne o jeho vyloučení orgán, který jej v daném řízení znalcem ustanovil. K vypracování posudku je znalec oprávněn používat zařízení a materiál organizace, u níž pracuje, ale ta má vůči znalci nárok na úhradu nákladů. Znalci jsou povinni vést znalecký deník, ve kterém vedou evidenci své znalecké činnosti, a zároveň při své činnosti užívají kulaté znalecké pečetě, kterou jim vydává správa krajského soudu, v jehož seznamu jsou zapsáni. Používá se především k označování písemného znaleckého posudku a obsahuje malý státní znak, jméno znalce a jeho obor. Znalec má za vypracování posudku právo na odměnu podle stanovených sazeb a zvýšenou o částku odpovídající DPH, stejně jako na účelně vynaložené náklady, zejména cestovní výdaje, náhradu ušlé mzdy, použití materiálů a přístrojů či přibrání konzultanta. Jak sazby odměn, tak výši náhrad vynaložených nákladů jsou určeny příslušnou vyhláškou ministerstva spravedlnosti. Znalec požívá zvýšené trestní ochrany před vraždou, ublížením na zdraví, mučením, vydíráním, nebezpečným vyhrožováním a poškozováním cizí věci. Na druhou stranu jsou na něj v tomto směru kladeny i jisté požadavky řádného výkonu znalecké činnosti. Pokud by podal nepravdivý, hrubě zkreslený nebo neúplný znalecký posudek, mohl by být potrestán trestem odnětí svobody až na dva roky nebo zákazem činnosti. Podobně může být potrestán i za zamlčování podstatných okolností nebo za uvádění nepravd o nich.

Napište nám
Jméno:*
E-mail:
Předmět:
Zpráva: